Μετάβαση στο περιεχόμενο

Δήμος Δωρίδος : μελέτες που εγκρίθηκαν στο Δημοτ Συμβούλιο

15/12/2011

 

ΜΕΛΕΤΕΣ

1) Από τον Κ.Α. 70-7413.011 του σκέλους των εξόδων όπου είναι γραμμένη πίστωση 12.000,00 ευρώ με τίτλο

«Μελέτη τοπογραφική χειμάρρων (χρήση αμμοληψίας)» μεταφέρει ποσό 12.000,000 ευρώ στο

αποθεματικό κεφάλαιο.

Από τον Κ.Α. 70-7413.008 του σκέλους των εξόδων όπου είναι γραμμένη πίστωση 8.000,00 ευρώ με τίτλο

«Μελέτη οριοθέτησης οικισμών Τ.Κ. Μανάγουλης Δ.Ε. Ευπαλίου» μεταφέρει ποσό 4.000,000 ευρώ στο

αποθεματικό κεφάλαιο.

Από το αποθεματικό κεφάλαιο μεταφέρει και εγγράφει στο σκέλος των εξόδων:

α) ποσό 8.980,00 ευρώ στον Κ.Α. 70-7413.017 με τίτλο «Περιβαλλοντική μελέτη του έργου σήμανση και χάραξη μονοπατιών της Δ.Ε. Βαρδουσίων»,

β) ποσό 3.330,00 ευρώ στον Κ.Α. 70-7413.018 με τίτλο «Τοπογραφική μελέτη του έργου σήμανση και

χάραξη μονοπατιών της Δ.Ε. Βαρδουσίων» και

γ) ποσό 3.690,00 ευρώ στον Κ.Α. 70-7413.019 με τίτλο «Υδρολογική μελέτη του έργου σήμανση και

χάραξη μονοπατιών της Δ.Ε. Βαρδουσίων».

2) Από τον Κ.Α. 30-7333.007 του σκέλους των εξόδων όπου είναι γραμμένη πίστωση 83.400,00 ευρώ με τίτλο

«Δημοτική Οδοποιία Δ.Ε. Ευπαλίου» μεταφέρει ποσό 12.000,00 ευρώ στο αποθεματικό κεφάλαιο. Από το

αποθεματικό κεφάλαιο μεταφέρει το ποσό των 12.000,00 ευρώ στο σκέλος των εξόδων και εγγράφει νέα

ισόποση πίστωση στον Κ.Α. 00-6162.001 με τίτλο «Υλοποίηση απόφασης Τεχνικού Συμβουλίου

Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδος για ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Ευπαλίου, Μαραθιά,

Κλήματος και Δροσάτου του πρώην Δήμου Ευπαλίου με αριθμό μελέτης 78/2009».

3) Από τον Κ.Α. 70-7413.008 του σκέλους των εξόδων όπου είναι γραμμένη πίστωση 8.000,00 ευρώ με τίτλο

«Μελέτη οριοθέτησης οικισμών Τ.Κ. Μανάγουλης Δ.Ε. Ευπαλίου» μεταφέρει ποσό 4.000,00 ευρώ στο

αποθεματικό κεφάλαιο. Από το αποθεματικό κεφάλαιο μεταφέρει το ποσό των 4.000,00 ευρώ στο σκέλος των

εξόδων και εγγράφει νέα ισόποση πίστωση στον Κ.Α. 70-7413.038 με τίτλο «Καθορισμός Ρ/Γ στην οδό

Θράκης Τ.Κ. Μοναστηρακίου Δ.Ε. Ευπαλίου».

4) Από τον Κ.Α. 30-7336.003 του σκέλους των εξόδων όπου είναι γραμμένη πίστωση 6.500,00 ευρώ με τίτλο

«Συντηρήσεις δικτύων ομβρίων Δ.Ε. Ευπαλίου» μεταφέρει ποσό 6.500,00 ευρώ στο αποθεματικό

ΑΔΑ: 45ΨΟΩ9Ζ-Χ5Ζ

14

κεφάλαιο. Από το αποθεματικό κεφάλαιο μεταφέρει το ποσό των 6.500,00 ευρώ στο σκέλος των εξόδων και

εγγράφει νέα ισόποση πίστωση στον Κ.Α. 70-7413.039 με τίτλο «Τοπογραφική μελέτη ρυμοτομικού

σχεδίου και σύνταξη πράξης αναλογισμού οδού 28ης Οκτωβρίου στην Τ.Κ. Ευπαλίου».

Τροποποιεί το Τεχνικό Πρόγραμμα εκτελεστέων έργων του Δήμου οικονομικού έτους 2011, εντάσσει σ’

αυτό τα παραπάνω έργα και εγκρίνει να εκτελεστούν ανεξαρτήτου σειράς.

Ψηφίζει τις ανωτέρω πιστώσεις σε βάρος των ανωτέρω Κ.Α. και εγκρίνει να διατεθούν για το σκοπό στον

οποίο αναφέρονται.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Παγώνης Αναστάσιος, Καραχάλιος Γεώργιος, Ζωητός Κωνσταντίνος,

Κουτσούμπας Κωνσταντίνος, Υφαντής Κωνσταντίνος και η κα. Πλούμη Μαρία ψήφησαν τα ανωτέρω Α, Β, Γ,

Δ & Ζ και μειοψήφησαν ως προς τα υπόλοιπα.

Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Μήτρου – Θεοχάρη Βάγια ψήφησε τα ανωτέρω Α, Β, Γ & Δ και μειοψήφησε ως

προς τα υπόλοιπα.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 286/2011.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ TOY Δ.Σ. ΤΑ ΜΕΛΗ

ΖΕΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΖΕΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

(αντίγραφο από τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, Δήμου ΔΩΡΙΔΟΣ )

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Αρέσει σε %d bloggers: